Tehnika nordijske hoje in teka, 2. del

Posted by Športni klub Izza ovivnka on september 05, 2016
Dvokorak s soročnim odrivom

Včasih na poti naletimo na krajši klanček, ki bi ga radi premagali hitreje. To bomo lahko naredili, če se bomo namesto izmenično z eno roko, hkrati odrivali z obema rokama. Tako bomo hitrejši in lažje bomo premagali klanec. Ker pa na tak način pomagamo vedno le eni nogi, moramo znati zamenjati nogi kar med hojo brez ustavljanja in pomagati tudi drugi nogi.

V ciklusu gibanja pohodnik na prvi korak izvede soročni odriv, na drugi korak pa soročno vrne roke v izhodiščni poloţaj ciklusa gibanja.

Opis ciklusa gibanja: pohodnik ob prenosu teţe na npr. levo nogo, istočasno vbode s palicami v tla med prvo in drugo nogo. Sledi izvedba prvega koraka ob istočasnem soročnem odrivu s palicami. Ko je korak zaključen, so roke iztegnjene za telesom in palice so v podaljšku rok. Sledi izvedba drugega koraka, med katerim se roke soročno prenesejo naprej v začetni poloţaj za naslednji ciklus gibanja (Pustovrh, 2010)

Da bi hodili kar se da pravilno, je priporočljiva udeležba na tečaju ali vodeni vadbi, kjer vam učitelji pokažejo pravilno tehniko in vas ves čas učenja in nadaljne vadbe upozarjajo na pravilno izvedbo. 

Da boste aktivni in s stilom obvladali nordijsko hojo se lahko o tečajih in vodeni vadbi pozanimate na izzaovivnka@gmail.com. Telo vam bo hvaležno in mi vas bomo veseli. ;)


Categories: